Vedení společnosti CLEVER Soft s.r.o ., která je zaměřena na komplexní služby v oblasti informačních technologií vyhlašuje tuto Politiku jakosti s mottem:

„CLEVER Soft s.r.o – Váš dodavatel informačních technologií“
  • Společnost má prvořadý zájem poskytovat zákazníkům služby adekvátní jejich požadavkům. Dodáváme tyto služby ve vysoké odborné kvalitě tak, aby byly konkurenceschopné na trhu IT. Zvláštní důraz klademe na individuální přístup ke každému zákazníkovi.
  • Společnost má zájem rozšířit portfolio svých služeb na domácí i zahraniční zákazníky. Dále má společnost zájem rozšiřovat své služby v oblasti technické podpory a dálkové správy aplikací.
  • Vedení společnosti usiluje o zvýšení motivace zaměstnanců na pracovních činnostech formou jejich zainteresovanosti na hospodářských výsledcích.
  • Vedení společnosti klade důraz na udržování a zvyšování odborné a technické úrovně zaměstnanců formou přístupu k unikátním zakázkám a zvyšováním kvalifikace formou školení a účastí na odborných seminářích. Uvědomujeme si, že největším potenciálem je kvalifikovaný a informovaný zaměstnanec ztotožněný se strategií společnosti.
  • Vedení společnosti se ztotožňuje s požadavky normy ISO 9001:2000. Osobně se angažuje v uplatnění systému nejen v celé firmě, ale i ve vztahu k dodavatelům. Řízení kvality je nedílnou součástí managementu firmy.